top of page

PALO Adventuresin varaus- ja peruutusehdot

KURSSIEN, RETKIEN JA TAPAHTUMIEN TOTEUTUMINEN
 

Palo Adventures pyrkii järjestämään kaikki tapahtumat suunnitelman mukaan huomioiden osallistujen turvallisuuden. Mikäli kurssi, retki tai tapahtuma joudutaan Palo Adventuresin puolelta peruuttamaan tai siirtämään uuteen ajankohtaan esimerkiksi sääolosuhteiden tai henkilökunnan sairastumisen vuoksi, voi ilmoittautunut joko peruuttaa osallistumisensa tai vaihtaa toiseen Palo Adventuresin tuotteeseen.

 

PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU

 

Palveluntuottaja, PALO Adventures, harjoittaa toimintaansa asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioiden Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.

 

MUUT VAHINGOT

 

Palveluntuottajaa voidaan pitää vastuussa ainoastaan henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ohjelman/palvelun tuottamisen yhteydessä aiheutuneesta onnettomuudesta, joka on seurausta palveluntuottajan tai sen henkilökunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta, laiminlyönnistä tai viallisesta laitteesta. Palveluntuottaja ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa osallistujan omasta vakuutuksesta.

Osallistujalla tulee olla voimassa oleva vapaa-ajanvakuutus sekä matkavakuutus. Lisäksi osallistujan vastuulla on varmistaa, että vakuutus kattaa myös vapaalaskun hänen osallistuessaan vapaalaskuretkille- tai leireille.

 

PERUUTUSEHDOT

Kotimaassa tapahtuvien, kestoltaan maksimissaan vuorokauden tapahtumien osalta ilmoittautumisen voi peruuttaa sähköpostitse 48 tuntia ennen kurssin alkamista. Mikäli kotimaassa tapahtuva kurssin tai tapahtuman osallistuminen peruutetaan alle 48 tuntia peritään peruutuksesta 15 euron käsittelymaksu. Tuotteen voi vaihtaa veloituksetta toiseen PALO Adventuresin tuotteeseen viimeistään viisi arkipäivää ennen kurssiajankohtaa.

 

Kestoltaan yli vuorokauden mittaisten kotimaassa tapahtuvien leirien, tapahtumien ja retkien osalta noudatamme seuraavia peruutusehtoja:

Asiakkaan peruutukset yli 60 vuorokautta ennen retken alkua: 100% palautus

Asiakkaan peruutukset yli 30 vuorokautta ennen retken alkua: 50% palautus

Asiakkaan peruutukset alle 30 vuorokautta ennen retken alkua: Ei hyvitystä

 

Peruuttamisesta peritään 15 euron käsittelymaksu.

 

Jos retkesi peruuntuu lähisukulaisen tai matkan osapuolen äkillisen sairauden / vamman / kuoleman johdosta, sinun on varmistettava, että matkavakuutuksesi kattaa retken kustannukset. Myös tässä tapauksessa varaus- ja peruutusehdot ovat edellä mainitut. Jos peruutat, ota heti yhteyttä osoitteeseen henna.palosaari@gmail.com

 

Osallistuja on velvollinen olemaan ajallaan ohjelman aikataulun mukaisesti. Myöhästyminen ei oikeuta ohjelman palautusta tai uudelleenjärjestelyä. Ole lähtöpaikassa 15 min ennen lähtöaikaa.

 

Jos haluat peruuttaa retken, ota yhteyttä osoitteeseen henna.palosaari@gmail.com

 

COVID - 19  epidemian aiheuttamat kansainväliset matkustusrajoitukset

 

Osallistujalla ei ole oikeutta peruuttaa varaustaan varaus- ja peruutusehdoista poiketen sillä perusteella, että varauksen tehnyt osallistuja tai varauksen perusteella ohjelman osallistuvat eivät pääse saapumaan Lappiin tai retken lähtöpaikkaan sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi ovat asettaneet matkustusrajoituksia COVID-19 koronaepidemian takia. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska COVID – 19 epidemiassa asetettavat kansainväliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia. Asiakkaan peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan tässä tilanteessa normaaleja varaus- ja peruutusehtoja.

 

Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Asiakkaat eivät pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia. Lentojen peruuttaminen ja aikataulujen muuttuminen on mahdollista COVID – 19 epidemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

 

MUUTOKSET

 

Kaikki varaukseen tehtävät muutokset on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen henna.palosaari@gmail.com. Pyydetyt muutokset edellyttävät PALO Adventuresin kirjallista hyväksyntää.

 

RASKAUS JA MUUT TERVEYDELLISET SEIKAT

 

Raskaana oleva nainen osallistuu PALO Adventuresin retkille omalla vastuullaan.
Osa ohjelmista ja palveluista voi olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasituksille ja kuormituksille. Mikäli osallistuja epäilee terveydentilansa olevan esteenä ohjelmaan/palveluun osallistumiselle tai epäilee terveydentilansa vaarantuvan ohjelman/palvelun aikana, tulee osallistujan varmistaa lääkäriltä rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas osallistuu ohjelmiin/palveluihin aina omalla vastuullaan.
Varaajan tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä osallistujien terveydellisistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa ohjelman suorittamiseen.
Mikäli terveydellinen seikka vaatii erikoisjärjestelyjä ohjelman/palvelun suhteen (esimerkiksi erillisen kuljetuksen), on palveluntuottajalla oikeus veloittaa erikoisjärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kulut asiakkaalta.
Asiakas osallistuu ohjelmaan/palveluihin aina omalla vastuullaan.

 

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

 

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

 

LISÄTIETOJA

Annamme mielellämme infoa tapahtumiimme liittyen käytännön asioista ja henkilökunnan yhteystietoja. Jos mietit onko jokin reissu sinulle sopiva, ole rohkeasti yhteydessä. Autamme ja varmistamme, että tulet sinulle sopivalle retkelle tai leirille. Lähetämme kurssin ilmoittautuneille käytännön neuvoja sähköpostitse ennen kurssia.

bottom of page